Diyarbakir 1 Şubesi

6. Dönem Toplu Sözleşme’de mutabakat sağladık

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme’de elde ettiğimiz kazanımlar

-Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmenlik/sınıf veya şube sorumluluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.


-Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık
Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık.


-Öğretmenevi yöneticilerinin aylık karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık
Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık.


-Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık
Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.


-Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesini sağladık.


-RAM’larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin 18 saate çıkarılmasını sağladık
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.


-Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamını sağladık
Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gereken ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.


-Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık.


-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık
Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL’ye, 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkardık.


-Belletmenlere ilave ek ders ücreti artışı sağladık
24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretini 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.


-Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağladık
Nöbet tutan belletmen öğretmenlerin aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık.


-Eğitim Kurumu yöneticilerinin de belletmenlik görevi almalarını sağladık
Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri hâlinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık.


-Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesini sağladık
Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 7, doktora yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesini sağladık.


-DYK’lardagörev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık
Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.


-Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesini sağladık
1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık.


-Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını sağladık
Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde verilecek ek ders görevindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını, bu çerçevede ilave 4 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.


-Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık
Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık.


-Öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık
Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışlayüzde 60 oranında ödenmesini sağladık.


-Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.


-Üniversite yurtlarında görevli sözleşmeli personele artırımlı fazla çalışma ücreti sağladık
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık