Diyarbakir 1 Şubesi

ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI


Şube Yönetim Kurulunun 29/07/2021 tarihli ve 21 sayılı kararıyla, 4688 sayılı Kanun’un 10 uncu, Sendika Tüzüğünün 37A maddesi hükümlerine istinaden;
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Diyarbakır Şubesinin (üst kurul delegelerinin seçilmesi hariç olmak üzere) şube zorunlu organ üyeliklerinin seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurul gerçekleştirmesine,
 
Şube olağanüstü genel kurulunun, 14/08/2021 tarihinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında  Büyükşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yolaltı Mah. Elazığ Bulvarı. İç Kapı No102 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde gerçekleştirilmesine, bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15/08/2021 tarihinde aynı saat aralığında aynı adreste gerçekleştirilmesine,
 
Gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, bu amaçla şube delegelerine çağrıda bulunulmasına karar verilmiştir.
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
1. Yoklama ve açılış
2. İstiklal Marşı
3. Divanının oluşturulması
4. Protokol konuşmaları
5. Zorunlu organ üyeliklerinin seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
 
Sendika Tüzüğü gereği ilanen duyurulur. 30/07/2021
 
 
Eğitimciler Birliği Sendikası
Diyarbakır Şubesi
Şube Yönetim Kurulu