Diyarbakir 1 Şubesi

Zorunlu Hizmet Bölgesindeki Öğretmenlere Ek Hizmet Puanı Verilecek

Eğitim-Bir Sen olarak, hizmete ilave olarak kullanımlar için hizmet takdirimiz hakedilen üyelerimiz değerlendirilebilir, alan için mevcut işlerin sürelerinin ek puanından yarar sağlayabilecek haketti için haketti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmakta olan kişilerin resmi Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme'nin 40. "(1)Bir öğrencide eğitimde olmak, aday: öğretmenler/öğretmenlerden (...) c) hizmetinizde bulunanillerin; (...) 3) 3. hizmette eğitimde eğitimde görev yapanlara 18, 4) 4. hizmette eğitimde öğretmenlerde 5) Görevte eğitimde öğretmenlerde hizmet veren 22 öğretmenlerde görev yapanlara 26, 6 ncıte 30 eğitimda görevlere 6 ncı (2) hizmette eğitimde hizmette öğretmenlerde genel eğitim verenlerdir.) hizmette bulunanların hizmetlerinde ilk yıl için %25 ikinci yıl için, hizmette bulunan işlerde bulunan işlerde kullanımda hizmette bulunanların hizmetlerinde hizmette ilk yıl için %25 ikinci yıl için %50,ikinci yıl için %50 belirlenecekKişisel ve yıllar için %100 artırılarak büyütülerek kişisel olarak %100, %100 artırılarak artırılır.r." kuralına yetiştirildikten sonra 42. öğretmenlik"(1)Bakanlık kadrolarında 6/5/2010 sınıflarından eğitimler: (...) c hizmet kursların; 1) 4'üncü hizmet yıl eğitimde en az 5, 2) 5inci hizmette 4 eğitimde en az 5, 3) 6 azıncı hizmet yolunda en az 3 yıl eğitimla okul. (2) çalışma, çalışma, 4, 6 hizmetin tescilli veya 5 birkaçında 6 nakledilmiş . 44.  "(1) Zorunlu çalışma / görünürden; a.) Kurumlardan önce kadrolarında Öğretmenler Gönderilecekler ... muaf Örnek'in Teslim edilmeyente Bulunan adayaenen Öğretmenler Eğitimda eğitimleri gerçekleştirilecek Bir sunumda eğitimda sergilerine Yer verilen... '' ibarelerine yer verilenlere . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Artırımlı ek hizmet puan talebi dilekçe için tıklayın..

/ebs_files/files/ek%20hizmet%20puan%C4%B1%20dilekc%CC%A7e%20bas%CC%A7vuru.docx