Diyarbakir 1 Şubesi

Hak bilmez, hukuk saymaz kişiyle mahkemede hesaplaşacağız

Hak bilmez, hukuk saymaz kişiyle mahkemede hesaplaşacağız Günlük bir gazetede manipülatif ve spekülatif yazılarıyla bilinen, yazarlığı tartışmalı, hukuk bilmezliği tescilli, hakkı bilmez, hakikati saymaz biri, bazı yöneticilerimizi töhmet altına almak, sendikamızı yıpratmak için iftira dolu bir yazı yazmıştır. Köşe yazısı kisvesi altındaki iftiralar yığınında Şube ve ilçe yöneticilerimiz bir siyasi parti üyesi olmakla itham edilerek, yakınları ve kendileri karalanmak istenmiştir. Birilerinin sözcülüğünü yapan bu kişi ya cehaletini ortaya koyuyor ya da iftira atmak istediği için bilmek işine gelmiyor olabilir ama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na göre kamu görevlilerinin siyasi parti üyesi olamayacakları, sokaktaki her vatandaşın bildiği bir kuraldır. Kamu görevlilerinin siyasi parti üyesi olamadıklarını ve siyasi parti faaliyetlerine katılamadıklarını, jeolojiden futbola kadar her konunun uzmanı olan gazeteci-yazarın bilmemesi ayıp, bilip de buna rağmen ?iddia? adı altında bu yalanı dillendirmesi aymazlıktır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi ve masumiyet karinesi etrafında kişiler hakkında mahkûmiyet kararı verilmediği sürece herkesin masum sayılması gerekliliği bir yana, aynı zamanda sendikacılık görevini üstlenen kamu görevlilerinin yakınlarının ceza yargılamaları üzerinden kurumlara ve kişilere saldırmak, hukuk bilmezliğin, vicdan ve izan yoksunluğunun tezahürüdür. İfade ve basın özgürlüğüne vurulabilecek en büyük darbe, eline kalem alan her kendini bilmezin gazete sütunlarında, gerçek olmadığını pekâlâ bildiği gerçeğe aykırı isnatları gerçek gibi pazarlamaya kalkması densizliğini göstererek Şube yöneticilerimizi ve temsilciliklerimizi suçluymuş gibi ilan etme cüretini göstermesindeki pervasızlıktır. 657 sayılı Kanun?a göre atanmış ve halen görevini yapan, hiçbir adli ve idari sürecin muhatabı olmayan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu?na göre demokratik teamüllerle gerçekleştirdiğimiz seçimlerle görev alan arkadaşlarımıza iftira atan, sendikamıza itibar suikastı düzenlemeye yeltenen bu kişi ve kişilere karşı mücadele edeceğiz. Asılsız, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, iftira niteliğindeki bu yazıyı yazan hak bilmez, hukuk saymaz kişi ile mahkemede hesaplaşacağız. Ramazan TEKDEMİR Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No?lu Şube Başkanı