Diyarbakir 1 Şubesi
498 | | | 23-10-2015
HASSSAS COĞRAFYA
Recep GÜNEŞ

HASSSAS COĞRAFYA

Niçin hassas Coğrafya? Üzerinde türlü senaryoların oynandığı kirli devletlerin kirli oyunlarını hayata geçirdiği için hassas bir coğrafya;

Paravan örgütlerin kirli eylemlerinin eksik olmadığı bir bölge olduğu için hassas coğrafya;

Toplumların mezhep, ırk gibi unsurları yara haline getirip hesaplarına gelmeyen bir durum olduğunda yarayı rahatlıkla kaşıyabildikleri bir bölge olduğu için hassas bir coğrafya;

İdarecilerinin başları sıkıştığı zaman Ülkelerini karıştıranlara çözüm için başvurduğu basiretsiz, özünden kopuk , bir anlayış hakim olduğu için hassas bir coğrafya;

Selahaddini Eyyubileri yetiştiren inancına bağlı bireylerin yoğunlukta olduğu için Cumhuriyet kurulduktan bu yana ifsad çalışmalarının, hem devlet hem de sonradan kurulan paravan kirli örgüt tarafından en acımasızca aralıksız sürdürüldüğü için hassas bir coğrafya;

Medeniyetlere beşik olmuş, medreselerin yoğunlukta olduğu, seküler eğitime direncin en uzun sürdüğü bölge olduğu için hassas bir coğrafya;

Osmanlı ve daha öncesinde bu coğrafyada yaşayanların başındaki kişilerin ‘ ŞEYH, MELE, SEYYİD,FEQİ’ gibi ünvanlarla anıldığının bilindiği yaşanan her devlet krizlerinde İslam ve Müslümanlardan yana tavır alındığının bilindiği için bölgede bu ünvanlara sahip zatlara yönelik sindirme çalışmaları aralıksız sürdüğü için hassas bir coğrafya;

Bu ifsad çalışmalarını son zamanlarda bölge içerisinden çıkmış inanca karşı bilenmiş yapının devralaması, Devletin seksen yılda ulaşamadığı hedeflere bu yapının otuz yıl gibi kısa sürede ulaştığını maalesef görmekteyiz. Her fırsatta yapılan ifsat çalışmalarının hangi boyuta ulaştığını görmek için halkı test etme çabalarının sık sık görüldüğü coğrafya olduğu için hassas bir coğrafya;

Bu testin en son örneği, Diyarbakır/Yenişehir Belediyesi’nin daha önce Danimarka’da yayınlanıp dünyayı ayağa kaldıran iğrenç karikatürün yanına hakaret içeren sözleri de ekleyerek yayınladığını acıyla dehşetle müşahade ettik. Hassas coğrafya da yeni piyonlar anlaşılan işi daha ileri götürmeyi hedeflemişler.Sahiplerinin gözüne girmek için içlerindeki kin ve nefreti en üst perdeden sergilediler.Mesajı Batı almıştır. Karşılığı ne olur dersiniz…………..

Tüm Yazılar
1 HASSSAS COĞRAFYA
2 İKİNCİ DANİMARKA KÜSTAHLIĞI