İŞYERİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI


| | |
| |

(1)

İŞYERİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI

….Ocak 2015 günü saat…….de işyerimizde aşağıda  isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla işyeri temsilciliği seçimi yapılıp …..oy kullanılmıştır. Kullanılan oyların….tanesini alan ……………………………….  İşyeri temsilcisi seçilmiştir.

Bu tutanak aşağıda isim ve imzaları bulunanlarca düzenlenmiştir.

 

SEÇİMDE HAZIR BULUNANLAR.

 

ADI-SOYADI

TELEFON

E-MAİL

İMZA

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

         …………………                   ……………….                      ……………………

 

         ………………….                 …………………                    ……………………

 

 

 

İşyerinin ismi                          :………………………………………

İşyeri temsilcisinin ismi          :………………………………. Telefon No: ……………

 

Top